Hizib Kursy


Puji Syukur saya haturkan ke
haribaan Allah SWT, karena
berkat rahmat, inayah dan
hidayah-Nya saya dapat berbagi
ilmu pengetahuan hizib kursy.
Sebelum memulai membaca do’a
hizib terlebih dahulu membaca :
LAA ILAAHA ILLALLAAHU
MUHAMMADARASULALLAH > 3x
ASTAGHFIRULLAAHAL ‘AZHIIM >
3x
A’UUDZU BILLAAHI MINASY-
SYAITHAANIRROJIIM > 3x
Diteruskan tawasul kepada:
Nabi Muhammad Rasulullah SWA,
Khulafaurrasidin Abu Bakar –
Umar – Usman – Ali r.a, Malaikat
Muqorrobin, Syekh Abil Hasan
As-Syadziliy r.a, Syekh Abdur
Qodir Jailani Al-Baghdadiy r.a,
Syekh Ahmad Ali Al-Bunni r.a,
Habib Abubakar As-Sakran, Habib
Alwi Al-Haddad, Sunan Kalijogo,
Sunan Bonang, Sunan Gunung
Jati, Man Ajazani
BISMILLAAHIR RAHMAANIR
RAHIIM
*ALLAAHU LAA ILAAHA ILLAA
HUWAL HAYYUL QAYYUUM*
(YAA ALLAH YAA HAYYU YAA
QAYYUMU YAA MUHYII
BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU,
INNII AS-ALUKA AHYII QOLBII WA
DIINII WA AHLII WA RIZQII WA
MAALII WA DUNYAA WAL-
AAKHIROH, INNAKA ‘ALAA KULLI
SYAI-IN QODIR, YAA MAN
AMRUHU IDZAA ARAADA SYAI-AN
AYYAQUULA LAHUU KUN
FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA
QUWWATA ILLAA
BILLAAHIL ’ALIYYIL’AZHIIM) > 3x
*LAA TA’KHUDZUHUU SINATUN
WALAA NAUM*
(YAA ALLAH YAA HAYYU YAA
QAYYUMU YAA DZUL JALAALI
WAL IKRAAM BIRAHMATIKA
ASTAGHIITSU, INNII AS-ALUKA
ASHLIHLII SA ’NII KULLIH, WA LAA
TAKILNII ILAA NAFSII THARFATA
‘ AIN. ALLAHUMMA YAA MAN
NUURUHU FII WASYIRRUHU FII
KHALQIHII AKHFINII ‘AN
A’YUNINNAAZHIRIIN, WA
QULWUBIL KHAASYIDIIN
WALBAAGHIINI KAMA
AKHFAITARRUUKHA FIL JASAD,
INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN
QODIR, YA MAN AMRUHU IDZAA
ARAADA SYAI-AN AYYAQUULA
LAHUU KUN FAYAKUUN, LAA
HAULA WALAA QUWWATA ILLAA
BILLAAHIL ’ALIYYIL’AZHIIM) > 3x
*LAHUU MAA FISSAMAAWAATI
WAMAA FIL-ARDHI*
(YAA ALLAH YAA HAYYU YAA
BADII ’AS-SAMAAWAATI WAL-
ARDHI YAA DAAIMAL FADHLI
‘ ALAA MUSA KAIDA FIR’AUNA WA
KAFA IB-RAHIIMA NARAN-
NAMRUUD BIRAHMATIKA
ASTAGHIITSU, INNII AS-ALUKA
IKFINII MUWJIBAATI
RAHMATIKAL GHANIIMATA MIN
KULLI BARRIN WASSALAMATA
MIN KULLI SYARRII, INNAKA
‘ ALAA KULLI SYAI-IN QODIR, YA
MAN AMRUHU IDZAA ARAADA
SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN
FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA
QUWWATA ILLAA
BILLAAHIL ’ALIYYIL’AZHIIM) > 3x
*MAN DZAL-LADZII YASYFA’U
‘INDAHUU ILLAA BI-IDZNIHII*
(YAA ALLAH YAA HAYYU YAA
QAYYUMU BIRAHMATIKA
ASTAGHIITSU, INNII AS-ALUKA
KHUDZ BIYADIIQALLAT HIILATII
AD-RIKNII, INNAKA ‘ALAA KULLI
SYAI-IN QODIR, YA MAN AMRUHU
IDZAA ARAADA SYAI-AN
AYYAQUULA LAHUU KUN
FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA
QUWWATA ILLAA
BILLAAHIL ’ALIYYIL’AZHIIM) > 3x
*YA’LAMU MAA BAINA AIDIIHIM
WAMAA KHALFAHUM*
(YAA ALLAH YAA HAYYU YAA
QAYYUMU YAA ‘ALIIMU YAA
‘AFUWWU YAA ZHAHIRU YAA
BATHINU YAA LATHIIFU YAA
KHABIIRU BIRAHMATIKA
ASTAHIITSU, INNI AS-ALUKAL
‘ AFUWA WASSALAAMATI
WAL’AAFIIYATI FII QOLBII
WADIINII WA-AHLII WARIZQII
WA MALII WADUNYAYA WAL-
AAKHIRAH, WASTUR ’AWRAATII
WA MIN RAW’AATII, WAHFADZNII
WA-A’UUDZUBII ’ADHOMATIK, MIN
BAINII YADAYYA WA MIN KHALFII
WA ’AN-YAMIINII WA
‘ANSYIMAALII WA MIN FAUQII
WA MIN TAHTII, INNAKA ‘ALAA
KULLI SYAI-IN QODIR, YA MAN
AMRUHU IDZAA ARAADA SYAI-AN
AYYAQUULA LAHUU KUN
FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA
QUWWATA ILLAA
BILLAAHIL ’ALIYYIL’AZHIIM) > 3x
*WALAA YUHIITHUUNA BISYAI-IN
MIN ‘ILMIHII ILLAA BIMAA SYAA-
A*
(YAA ALLAH YAA HAYYU YAA
QAYYUMU YAA KARIIMU YAA
FATTAHU YAA ‘ALIIMU
BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU, INNI
AS-ALUKA IK-RIMNII WARZIQNII
FAHMAN-NABIYYIINA WA
HIFDHALMURSALIINA WAILHAMAL
MALAAIKATIL MUQORROBIIN,
IFTAH QOLBII FUTUW
’AL’AARIFIINA WANAWWIR
QOLBII KAMA NAWWIR TASY-
SYAMSA WALQOMAR, INNAKA
‘ ALAA KULLI SYAI-IN QODIR, YA
MAN AMRUHU IDZAA ARAADA
SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN
FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA
QUWWATA ILLAA
BILLAAHIL ’ALIYYIL’AZHIIM) > 3x
*WASI’A
KURSIYYUHUSSAMAAWAATI
WAL-ARDHA*
(YAA ALLAH YAA HAYYU YAA
QAYYUMU YAA MAALIKULMULKI
WALMALAKUUTI WALJABARUUT
BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU, INNI
AS-ALUKA ADKHILNII
WAWALIDAYYA WA-AHLII
BIRAHMATIK, BIRAHMATIKA
ADKHILNII WAWALIDAYYA WA-
AHLII FII ‘IBADIKASH-SHOOLIHIIN,
INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN
QODIR, YA MAN AMRUHU IDZAA
ARAADA SYAI-AN AYYAQUULA
LAHUU KUN FAYAKUUN, LAA
HAULA WALAA QUWWATA ILLAA
BILLAAHIL ’ALIYYIL’AZHIIM) > 3x
*WALAA YA-UDUHUU
KHIFDZUHUMAA WAHUWAL
‘ ALIYYUL ‘AZHIIM*
(YAA ALLAH YAA HAYYU YAA
QAYYUMU YAA ‘ALIYYU YAA
‘AZHIIMU YAA QABIDHU
BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU,
HASBIYALLAAHU MIN KULLI SYAI-
IN, ALLAAHU YAGHLIBU KULLI
SYAI-IN, LAA YAQIFU LI-
AMRILLAAHI SYAI-IN,
RADHIITUBILLAAHIRABBA WABIL
ISLAAMI DIINAA
WABIMUHAMMADIN
SHALALLAAHU ‘ALAIHI WA
SALLAMA NABIYYAN
WARASUULAN QOBIDH ‘ALAYYA
BINAASHIYATII, INNAKA ‘ALAA
KULLI SYAI-IN QODIR, YA MAN
AMRUHU IDZAA ARAADA SYAI-AN
AYYAQUULA LAHUU KUN
FAYAKUUN, LAA HAULA WALAA
QUWWATA ILLAA
BILLAAHIL ’ALIYYIL’AZHIIM) > 3x
WASHALALLAAHU ‘ALAA
MUHAMMADIN WA ‘ALAA AALIHI
WASHAHBIHII WASALLAM.
Cara mengamalkan:
Puasa mutih 7 hari/puasa biasa
7 hari di akhiri tidak tidur
semalaman
Selama puasa hizib kursy
diwiridkan 11x pada waktu
tengah malam setelah sholat
hajat
Setelah puasa hizib kursy
diwiridkan sesudah sholat
subuh dan maghrib 1x, apabila
mampu wiridkan sebanyak-
banyaknya lebih bagus.
Kegunaan/manfaat Hizib Kursy:
Untuk keselamatan dan
kesejahteraan diri, ahli keluarga,
harta benda, dan kaum muslimin
dari segala bala bencana,
malapetaka, kemalangan
Diberikan kewibawaan di
hadapan orang baik kawan
maupun lawan.
Untuk menjaga diri dan
mengembalikan serangan musuh
seperti santet, teluh, sihir dan
tolak bala
Dihormati dan disegani oleh
makhluk
Untuk pengobatan medis dan
non medis,
Dan insyaAllah masih banyak lagi
kegunaan/manfaat dari hizib ini
yang tak bisa kami sebutkan.
Tentunya para pembaca tahu,
bahwa tidak sedikit orang
mendapat kesulitan telah
tertolong dengan menggunakan
ilmu-ilmu tenaga bathin, yang
sudah tentu orang yang
mengamalkan ilmu mutlaq harus
percaya kepada Allah semata,
yang mewajibkan hamba-Nya
berusaha sedangkan Dialah yang
menentukannya.
Demikianlah ilmu pengetahuan
hizib kursy yang saya jabarkan,
bila di amalkan tentunya
insyaallah akan bermanfaat
dunia dan akhirat. Akhirnya
kepada Allah jualah kita berserah
sembari mengharap limpahan
barokah rahmat dan nikmatnya.
Sebelum dan sesudahnya saya
mohon maaf lahir bathin apabila
ada kesalahan penulisan teks
dalam hizib tersebut diatas
mohon diralat.
Wa’alaikum Salam Wr.Wb

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s